Kam sa vytratil obľúbený kresťansko - mládežnícky časopis AHA! ?

Jediný kresťanský časopis pre tínedžerov na Slovensku je už minulosťou. Časopis AHA! vyšiel prvý krát v roku 2003 ako pokračovanie kresťanských periodík pre mládež s názvom Svetlo a dievčenský časopis Čajka. Tieto mesačníky mali spoločného vydavateľa, ktorým boli Saleziáni dona Bosca.

Čo AHA! ponúkalo?

Spomínané časopisy boli jedinečné projekty svojho druhu, ktoré sa svojím obsahom zameriavali na mládež vo veku, v ktorom sa rozhoduje, akou cestou sa bude uberať ich kresťanský život. Na stránkach časopisu AHA! nebol "násťročným" predkladaný vzor konzumného správania sa, plytkého šoubiznisu, módy, imidžu či nezáväzného sexu. Obsahom boli zmysluplné a hodnotné texty o medziľudských vzťahoch, vzťahoch k Bohu, o viere, hudbe, športe, filme. Vďaka skutočným príbehom a svedectvám mohli mladí čitatelia nájsť svoj vzor či inšpiráciu.

Do ktorých "okienok" mládež najčastejšie nazerala?

Z dotazníkov a spätných väzieb čitateľov redakcii vyplynulo, že najobľúbenejšími rubrikami tohto populárneho kresťanského časopisu boli:

Okrem týchto "favoritiek" obsah dopĺňali aj praktické a poučné rubriky ako:

Náboženský časopis v novinovom stánku už nie "cool"

Napriek skutočnosti, že v roku 2006 bol tento časopis na svojom vrchole a do novinových stánkov po celom Slovensku sa distribuovalo viac ako 3.000 kusov každý mesiac, aj tento časopis postihol podobný osud ako množstvo iných katolíckych periodík. V decembri 2010 vyšlo jeho posledné číslo. Doba internetu zatlačila tlačené periodiká do úzadia. Mládež preferuje sociálne siete, kde – hoci možno nevedomky - hľadá náhradu aj za jedinečný časopis AHA!.

Nájde tam však tínedžer obsah, ktorý by korešpondoval s obsahom mládežníckeho katolíckeho časopisu?

Je možné si dnes prečítať kresťanský "papierový" časopis?

Napriek obrovskej sile internetu, predsa sú ešte aj v tlačenej forme dostupné viaceré kresťanské noviny a časopisy. Žiaľ, špeciálne pre mládež, nie je určený žiaden – s podobným obsahom ako bolo AHA!

Má tu však zastúpenie aspoň detský časopis Rebrík, ktorý vydáva občianske združenie eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Náboženských periodík pre dospelých je vďaka Pánu Bohu a podpore čitateľov na Slovensku ešte dosť a môžeme si z nich vyberať. V prvom rade si volíme najmä podľa obsahu a tém, ktorým sa venujú, a ktoré nás zaujímajú. No tiež môže byť rozhodujúca ich frekvencia publikovania, dostupnosť či cena.

Katolícke noviny

Dlhodobo sú 6. najpredávanejším týždenníkom na Slovensku. Tieto noviny sa považujú za pokračovateľa Katolíckych novín, ktoré začal vydávať Šimon Klempa v roku 1849 v Pešti. Roku 1990 spolu s obnovením činnosti Spolku sv. Vojtecha vrátili sa Katolícke noviny pod vydavateľskú starostlivosť tohto spolku. Nasledujúce desaťročia v podmienkach náboženskej i občianskej slobody získali vyše stotisícovú čitateľskú obec, oprávnene očakávajúcu nové prúdy v kultúre, literatúre, v tlači, médiách všeobecne a konkrétne aj na stránkach Katolíckych novín.

Milujte sa

Katolícky časopis Milujte sa pre novú evanjelizáciu sústreďuje svoj obsah na osvetu a vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti kresťanstva, vierouky a poznávania Biblie. Pôvodne vznikol v roku 1975 v Poľsku. Dnes vychádza v 15 jazykoch a niekoľkých ďalších jazykoch existuje jeho internetová verzia. Názov časopisu odkazuje na Ježišove slová: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12)

Slovo+

Pomerne mladé noviny medzi kresťanskými periodikami sú noviny Slovo+. Obsahom sú aktuálne témy, ktoré vyvolávajú diskusiu a záujem u slovenskej verejnosti. Mladý redaktorský tím na stránky tohto mesačníka prináša tiež témy ako medziľudské vzťahy, manželstvo, rodina, výchova. Veľkým povzbudením a inšpiráciou sú osobné svedectvá a tiež predstavenie známych či menej známych ľudí zo súčasnosti.

Posol

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, ktorý vydáva Spoločnosť Ježišova – Jezuiti vo vydavateľstve Dobrá kniha. Po Katolíckych novinách je druhým najrozšírenejším kresťanským periodikom na Slovensku. Vychádza od roku 1897. Hlavným poslaním katolíckeho mesačníka Posol je šírenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Slovo medzi nami

Mesačník Slovo medzi nami vychádza pod záštitou Redemptoristov a jeho náplň je podstatne odlišná od iných náboženských časopisov. Obsahom sú denné zamyslenia vychádzajúce z liturgického čítania na konkrétny deň. Tento časopis nie je tvorený na Slovensku, ale do slovenského jazyka je preložený.

Čo na záver?

Predstavili sme vám výber len niekoľkých katolíckych časopisov, aby sme potvrdili slová, že na Slovensku stále máme bohatú ponuku periodík, ktorých ústrednou témou je šírenie Mariánskej úcty, úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, misijného diela Cirkvi i radostnej zvesti evanjelia, ktorá sa k nám dostáva aj prostredníctvom osobných svedectiev ľudí, ktorí do svojho života prijali Krista.